Actor: GF Casting Solutions Shenyang Co Ltd

corporate body

GF Casting Solutions Shenyang Co Ltd

1st Jul 2020 –

Sammlung GF-Gesellschaften

GF Casting Solutions Shenyang Co Ltd, Shenyang, China

  • Gründungsjahr: 1. Juli 2020

Details:

  • Unternehmensgruppe: GF Casting Solutions (Produktion)

Geschäftsberichte der Georg Fischer AG